Tuesday, 2 October 2012

ketujuh puluh dan tiga,

harus dipadam atau bagaimana ya entri terdahulu?